Η επιστροφή της Ευρώπης στον διπολισμόΘάνος Σεραλίδης

Η Ευρώπη κινείται προς τη Δεξιά. Και η πόλωση προς τις ακραίες πτέρυγες του πολιτικού συστήματος επιστρέφει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μίας έρευνας που διεξήγαγε το γαλλικό think tank Fondapol, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως φιλελεύθερο, προοδευτικό και φιλοευρωπαϊκό. Τα στοιχεία της έρευνας που αφορούσαν τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιταλία, έχουν συλλεγεί από το Cevipof, το κέντρο δημοσκοπήσεων του Science Po, από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021 [1].

Και στις τέσσερις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η έρευνα του Fondapol η βασική τάση είναι κοινή. Σε μέσο όρο, ο αυτοπροσδιορισμός των συμμετεχόντων στη Δεξιά φτάνει στο 39%, στο Κέντρο στο 20% και στην Αριστερά στο 27%, ενώ το 14% προτίμησε να μην απαντήσει.

Σε σχέση με τις χώρες, το 44% των Ιταλών αυτοπροσδιορίζεται στη Δεξιά και ακολουθούν οι Βρετανοί με 40%, οι Γάλλοι με 38% και οι Γερμανοί με 36%.

Το 31% των Ιταλών αυτοπροσδιορίζεται στην Αριστερά και ακολουθούν το 26% των Γερμανών, το 25% των Βρετανών και το 24% των Γάλλων.

Η διαφορά μεταξύ Δεξιάς-Αριστεράς είναι 15% στη Βρετανία, 14% στην Γαλλία, 13% στην Ιταλία και 10% στη Γερμανία.

Ο διπολισμός των δύο άκρων φτάνει στο 75% στην Ιταλία, στο 65% στη Βρετανία και στο 62% στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται στη Δεξιά, ανήκουν σε μεγάλο ποσοστό στις νεότερες ηλικίες. Και στις τέσσερις χώρες συνολικά, στις ηλικίες 18-34 ετών όσοι ανήκουν στη Δεξιά φτάνουν το 41%, λίγο πιο πάνω από αυτούς που είναι άνω των 65 ετών και φτάνουν στο 40% και πολύ περισσότερο από τις μεσαίες ηλικίες.

Αντίθετα, η Αριστερά κερδίζει μόνο το 26% στις ηλικίες 18-24 ετών και το 22% στις ηλικίες 25-34 ετών, ποσοστά που είναι χαμηλότερα από αυτά των ηλικιακών ομάδων 55-64 ετών με 29% και άνω των 65 με ποσοστό 31%.

Το θέμα της μετανάστευσης αντιμετωπίζεται με αρνητική προδιάθεση σε όλες τις χώρες. Το 60% θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες στη χώρα τους, έναντι του 36% που διαφωνεί. Το 56% θεωρεί ότι η χώρα τους θα πρέπει να είναι πιο «κλειστή» στα θέματα της μετανάστευσης, το 23% πιο «ανοικτή», ενώ το 23% να διατηρήσει το ισχύον status.

Το 54% θεωρεί ότι το κράτος πρέπει να δώσει περισσότερες ελευθερίες στον ιδιωτικό τομέα, έναντι του 41% που επιζητεί μεγαλύτερη ρυθμιστική παρέμβαση.

Το 84% των Ιταλών θεωρούν ότι η ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία είναι συμβατές, έναντι 74% των Γερμανών, 74% των Βρετανών και 72% των Γάλλων.

Σημαντικό στοιχείο συνιστά και η άνοδος του δεξιού και αριστερού εξατομικισμού, με το 80% να πιστεύει ότι οι άνθρωποι μέσα από τις πράξεις τους μπορεί να αλλάξουν την κοινωνία, με το 69% να πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και το 63% να πιστεύει ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να έχουν απόλυτη ελευθερία και έλεγχο του μέλλοντός τους.

Σε ό,τι αφορά την επιδοματική πολιτική το 71% πιστεύει ότι πολλοί αποκτούν πρόσβαση στην κοινωνική βοήθεια, στην οποία δεν συμβάλλουν, έναντι του 25% που διαφωνεί.

Το 55% θεωρεί ότι οι άνεργοι θα μπορούσαν να βρουν εργασία, αν το ήθελαν πραγματικά, έναντι του 42% που διαφωνεί.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] https://www.fondapol.org/etude/la-conversion-des-europeens-aux-valeurs-de-droite/