Ποιων οι φόροι θα αυξηθούνImmanuel Wallerstein

Παντού οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους φόρους και θα συνεχίσουν να το κάνουν και για τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότερες όμως από αυτές αρνούνται ότι θα το κάνουν. Πώς μπορεί κάποιος να κρύψει την αύξηση των φόρων; Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό. Ο πρώτος τρόπος είναι η αύξηση του κόστους των κυβερνητικών υπηρεσιών. Αν μία κυβέρνηση αυξήσει το παράβολο ενός εγγράφου ή μίας άδειας αυτό αποτελεί αυτόματα αύξηση των φόρων για τον ενδιαφερόμενο. Αν μία κυβέρνηση μεταθέσει προς τα πίσω την ηλικία συνταξιοδότησης, αυτό αποτελεί αύξηση των φόρων για τον συνταξιοδοτούμενο.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η κατάργηση των επιδοτήσεων για τις οποίες είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση. Αν πρόκειται για επιδότηση σε μία επιχείρηση τότε αποτελεί αύξηση της φορολογίας στην επιχείρηση, η οποία συχνά (αλλά όχι πάντα) μπορεί να μετακυληθεί στους καταναλωτές. Αν η επιδότηση αφορά μεμονωμένο άτομο –για παράδειγμα επίδομα ανεργίας– τότε η μείωση ή η κατάργησή της αποτελεί αύξηση της φορολογίας για τον επιδοτούμενο.

Η πιο σημαντική όμως μείωση των επιδοτήσεων –γιατί είναι και η λιγότερο εμφανής–, γίνεται όταν η κεντρική κυβέρνηση μειώσει τη χρηματική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό που κάνει είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους της φορολόγησης από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο. Τότε η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δύο επιλογές: μπορεί να αυξήσει τους τοπικούς φόρους για να μειώσει το έλλειμμα, για παράδειγμα μέσα από την αύξηση των φόρων ιδιοκτησίας, ή μπορεί να μειώσει τις δαπάνες της, μειώνοντας επί παραδείγματι τις επενδύσεις στην εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο…

Πράγματι οι φόροι είναι αναπόφευκτοι, πολύ περισσότερο σε περιόδους που η κοσμο-οικονομία είναι σε κακή κατάσταση, όπως ισχύει σήμερα. Αυτό που δεν είναι αναπόφευκτο είναι οι κοινωνικές ομάδες πάνω στις οποίες πέφτει το πραγματικό βάρος. Είναι ένα ερώτημα ποιου το δέντρο είναι αυτό που κόβεται.

Κάποιοι με τολμηρότητα ονομάζουν όλα αυτά, ταξική πάλη. Μια ταξική πάλη η οποία διεξάγεται με βιαιότητα αυτές τις ημέρες.

Το μόνο σύνθημα το οποίο θα ήταν αναξιόπιστο είναι το σύνθημα «λιγότεροι φόροι». Δεν υπάρχει τρόπος για να υλοποιηθεί. Υπάρχουν δίκαιες και λιγότερο δίκαιες μορφές φορολογίας. Το ερώτημα είναι ποιοι φόροι θα αυξηθούν και μέσα από ποιο κανάλι. Αυτό αποτελεί μία από τις κυριότερες πολιτικές μάχες της εποχής μας.