Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιδιώξεις της ΤουρκίαςΚώστας Μελάς

«Και θα πρέπει να θυμάται πάντοτε ότι ο καθένας είναι τόσο σοβαρός ο ίδιος, όσο σοβαρό θεωρεί τον εχθρό του και όσο σοβαρά τον αντιμετωπίζει. Οι ηθικολογίες είναι ένας εύκολος τρόπος για να καθίσταται ο εχθρός αξιοπεριφρόνητος. Γι’ αυτό και δεν αποδεικνύουν τίποτε άλλο πέρα από την πολιτική ελαφρότητα εκείνου που τις χρησιμοποιεί» Π. Κονδύλης … Continue reading Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιδιώξεις της ΤουρκίαςΚώστας Μελάς