Οι οιονεί πόλεμοιΣτρατής Αλεξίου

Στο παγκόσμιο σύστημα κάποιες από τις πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις φαίνεται να υποχωρούν. Αυτό μπορεί να δώσει λανθασμένες εντυπώσεις, γιατί πολλές από αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται μακριά από μία μόνιμη ειρήνη. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι συγκρούσεις δεν έχουν μετεξελιχθεί σε κλασσικές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, αποτελούν δηλαδή λανθάνοντες πολέμους. Από αυτούς, οι χαρακτηριστικότεροι είναι αυτοί που … Continue reading Οι οιονεί πόλεμοιΣτρατής Αλεξίου